Handelsbetingelser

Handelsbetingelser (salgs- og leveringsbetingelser) for køb hos TTH Holstebro via arenaevent.dk

Billetkøb og billetbestilling:

Aftaleindgåelsen Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når TTH Holstebro har registreret og modtaget betaling. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Billetkøbet Billetter kan købes kontant i TTH Holstebros administration eller via shop.tthholstebro.dk samt arenaevent.dk. Ved køb oprettes du i billetsystemet som kunde, og afgiver personlige oplysninger som navn, bopæl, e-mail, oplysninger om betalingskort etc. For at afslutte køb af billetter skal du godkende nærværende handelsbetingelser. Billetkøbet underlagt dansk rets almindelige regler. Retten i Holstebro er værneting.

Levering Når du køber dine billetter via shop.tthholstebro.dk samt arenaevent.dk modtager du din billet via e-mail hurtigst muligt. Hvis du ikke har modtaget e-mail med din billet inden for 24 timer efter gennemført køb, skal du rette henvendelse til TTH Holstebro via billet@tthholstebro.dk.

Betaling Du kan betale for dine billetter med Dankort og Visakort samt andre kreditkort. Al kommunikation mellem dig og tthholstebro.dk sker krypteret. Der er derfor ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. Dine kortoplysninger sendes direkte til Nets Danmark A/S, og TTH Holstebro gemmer ikke kortoplysningerne.

Leverings- og administrationsomkostninger Der betales et billetgebyr på minimum DKK 20,- pr. billet. Alle priser er inklusiv eventuel moms og afgifter.

Betalingsgebyr Ved betaling med betalingskort pålægges et gebyr pr. betaling. Gebyret afhænger af korttype og vil fremgå tydeligt i forbindelse med dit køb. Gebyret er fastsat af QuickPay Aps.

Billetten Billetten med den påtrykte stregkode/QR-kode er dit adgangsbevis til det pågældende arrangement. Billetten er kun gyldig, såfremt stregkoden er aktiveret. Stregkoden/QR-kode accepteres kun én gang. Billetten kan derfor ikke anvendes flere gange. HUSK at det ifølge "Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer" er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg af koncertbilletter.

Bortkomst Hvis billetten bliver væk før arrangementet, kan TTH Holstebro mod gebyr udstede en ny billet. Den nye billet vil have en ny stregkode/QR-kode, mens den bortkomne billet bliver annulleret og er herefter ugyldig. Gebyret for at genudskrive en bortkommet billet er DKK 100,- i ekspeditionsgebyr samt billetgebyret pr. billet. Når en genudskrivning er gennemført, er det ikke muligt at fortryde genudskrivningen, da de oprindelige billetter er annulleret.

Ændring af arrangement Ændring af et arrangement kan ske indtil 48 timer før oprindelig afholdelse. Der er her typisk tale om ændring af spilletidspunktet herunder dato og tidspunkt for et håndboldarrangement. Ændringerne kan ske som led i aftaler mellem den turneringsansvarlige og et givent medie. Ændringer i datoen, tidspunkt, spillested, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er ikke en aflysning, og pengene refunderes ikke ved ændring. Ændring af et arrangement meddeles via den ved købet oplyste e-mail (hvis du er oprettet som kunde i forbindelse med købet). Til andre arrangementer end håndbold gælder at arrangementer frit kan ændres fra arrangørens side.

Ombytning eller refundering Billetter kan ikke ombyttes til andre prisgrupper eller andet arrangement. Billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. 

Aflysning Et arrangement er aflyst, hvis det ikke gennemføres. Aflysning af et arrangement meddeles via den ved købet oplyste e-mail. Ved aflysning refunderes billetprisen automatisk, og beløbet indsættes på det anvendte betalingskort indenfor 8 hverdage. Hvis arrangementet er købt kontant, skal du henvende dig til TTH Holstebros administration for at få beløbet refunderet. Betalingsgebyr og billetgebyr refunderes ikke.

Reklamation Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til TTH Holstebro.

Forbehold TTH Holstebro forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer. TTH Holstebro tager forbehold for fejl i oplysninger om arrangementer herunder bl.a. priser, spillested, dato og tidspunkt samt for udsolgte arrangementer. TTH Holstebro er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar er idømt efter dansk rets almindelige regler.

Fotografering og optagelser Fotografering og optagelser finder sted ved alle arrangementer og anvendes kommercielt.

Bestilling Billetter bestilles med de rettigheder som anført under "Billetkøb og billetbestilling".

Betaling Du kan betale for dine billetter med Dankort og Visakort samt andre kreditkort. Al kommunikation mellem dig og shop.tthholstebro.dk samt arenaevent.dk.dk sker krypteret. Der er derfor ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. Dine kortoplysninger sendes direkte til Nets Danmark A/S, og TTH Holstebro gemmer kortoplysningerne jf. de betingelser, du skal bekræfte særskilt.

Udebliver betaling forbeholder TTH Holstebro retten til at annullere dit abonnement omgående.

Betalingsgebyr Ved betaling med betalingskort pålægges et gebyr pr. betaling. Gebyret afhænger af typen af dit betalingskort og vil fremgå tydeligt i forbindelse med dit køb.

Reklamation Enhver form for reklamation skal rettes direkte til TTH Holstebro.

Fotografering og optagelser Fotografering og optagelser finder sted ved alle arrangementer og anvendes kommercielt.

Personoplysninger:

TTH Holstebro gemmer oplysninger om navn, adresse og by, telefonnummer samt e-mail i forbindelse med bestillingen. Disse oplysninger klassificeres som almindelige personoplysninger.

Begæring om sletning af personoplysninger bedes rettet til billet@tthholstebro.dk, hvorefter personoplysninger slettes efter 5 år, idet oplysninger om køb er omfattet af lovgivning om bogføringsmateriale.

Databehandler er udbyderen af billethåndtering, Venue Manager A/S, CVR-nr. 38216031, med hvem TTH Holstebro har indgået databehandleraftale med under henvisning til Persondataforordningen.

Derudover anvendes situationsbilleder fra arrangementer og kampe på sociale medier, web og i materialer. Disse klassificeres ikke som persondata.

Force majeure:

TTH Holstebros kan ikke gøres ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen eller skade, som sponsor måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at TTH Holstebro er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes blandt andet krig, terror, bombetrusler, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, epidemier og pandemier, myndighedsopfordringer og påbud, virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.

Lovvalg og værneting:

Eventuelle tvister, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved TTH Holstebros værneting.

Forbrugerklager:

ODR kan kontaktes på dette site:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
ODR er en ny digital platform for forbrgerklager i EU.

Betingelserne er opdateret 20. februar 2022, kl. 17.10.